top of page

Separering af kloakken

Separering af kloakken betyder at regnvand, og spildevand er helt adskilt, og løber i hver sine rør. Dette foretages når det viser sig nødvendigt af afløbstekniske årsager, eller kommunen forlanger det.  Det udføres enten på nyanlæg for at være på forkanten, eller udføres på eksisterende anlæg, når der viser sig problematisk at regnvand og spildevand løber sammen. Anlægget skal gennemgås inden udførsel, så der ikke kommer nogen overraskelser, når arbejdet er gået i gang. 

 

Separering ved nyanlæg

Dette er altid en fordel, da det ofte er rimeligt simpelt at adskille regnvand fra spildevand, uden de store omkostninger da der skal graves alligevel, og det derfor kun kan koste lidt ekstra rør og en brønd. Man kan efter det er separeret i 2 brønde ved skel, samle spildevand og regnvand igen til en ledning, men man er klar hvis der kommer et påbud, eller det viser sig at der kunne være en fordel, ved at genbruge regnvandet, eller lade det nedsive.

 

Separering ved eksisterende anlæg

Dette er en lidt mere omfattende øvelse, da der ofte ligger belægning, bede eller måske bygninger, i vejen for ledningerne. Dette beror altid på en individuel gennemgang af kloaksystemet, da man også SKAL sikre sig at alt spildevand løber for sig selv, og der ikke lige er et gulvafløb tilsluttet, som man ikke kan se på tegningen.

Der er også tilfælde hvor øvelsen er meget simpel, da der er foretaget separering af en fremsynet kloakmester da anlægget blev anlagt, og det derfor kun kræver lidt gravearbejde og en ny brønd.

bottom of page