top of page

Dræn

Hvis man har fugtproblemer, kan en løsning være at etablere et dræn.

Man bør dog først få undersøgt om det, er det der skal til, eller om der er andre forhold der gør sig gældene.

Møllebæk udføre alle dræn løsninger, hvad end der er tale om et omfangsdræn, eller net dræn ved vi hvad det handler om. Skal der en understøbning af fundamenter til, før drænet kan udføres ? eller er det nødvendigt, at sætte flere renseadgange? 

Hvilket dræn skal du have? 

Når det er blevet besluttet at løsningen er dræn, er der flere måder det kan gøres på, som alle er afhængige af forholdene, og  som skal undersøges nærmere, inden man lægger sig fast på hvilken af drænløsningerne der er bedst. Nedenfor kan du se hvilke forskellige slags dræn der findes og hvornår de benyttes.  

 

Omfangs dræn

Omfangsdræn er den mest udbredte form for dræn. Dette dræn bruges, hvis du har store problemer med fugt i kældervæggene. Når man ligger et dræn, graver man ud på ydervægen, og man har derfor alligevel blotlagt den del af jorden (fundamenter, derfor isolere man samtidig ydervæggen. Man vil derfor med denne løsning, opnå at en meget våde væg vil kunne udtørres, også selvom den står i vand under drænet. 

Stik dræn

Stikdræn er en løsning man oftest bruger i nybyggeri, da det kan være omkostningsfuldt, at etablerer i en eksisterende bygning. Det kan hvis forholdene tillader det tilvælges, når man får udført omfangsdræn, fordi et stikdræn kan fungere, som en udluftning af gulvet under huset, og man derved fjerne faren for radon i indeklimaet.

Net dræn

Netdræn bygger på de samme principper som stikdræn, men er mere omfattende, men vil også hvis det er udført korrekt, fjerne risikoen for radon i huset.

Prisen

Prisen på dræn, ligger mellem  3000,-kr til 9000,-kr. pr. meter, men er afhængig af flere faktorer blandt andet af, i hvilke dybde der skal graves, hvor mange rensebrønde er det nødvendigt at sætte, adgangsforhold til området og flere andre ting, som vi gennemgår med bygherren, for at finde den bedste løsning.

Der er lavet flere undersøgelser om, hvordan forskellige dræn fungerer, og hvilke typer dræn der er bedst at bruge. På den baggrund, har vi hos Møllebæk valgt kun at udføre dræn på den bedste måde.

bottom of page