top of page

Faskiner

 Regnvandsfaskiner og anden form for nedsivning, skal projekteres og der skal ansøges om ret til at nedsive, så siger nogen "hvorfor det? det er jo bare regnvand". Det er også rigtigt, men hvad hvis der er zink tagrender? eller hvad hvis grunden er forurenet? så er man med til at ødelægge grundvandet. Så noget der ser ud til at være nemt, er det ikke altid. 

Regnvandsfaskiner er en rigtig god løsning, til bortledning af regnvand fra tage og belægninger, og kan placeres flere steder der er dog regler for hvor tæt på bygninger og skel de må placeres.

 

Hvorfor? 

Princippet for regnvandsfaskiner er, at man leder regnvandet ned i jorden, hvor det derfra vil nedsive, så man undgår unødig oversvømmelse eller at overbelaste kloakken.

 

Findes der andre løsninger? 

Der er kommet nye spændende tanker, omkring hvad regnvandet kan bruges til. En mulighed er at etablerer havedamme og bassiner, en anden er opsamling i tanke til genbrug som vandingsvand, eller som brugsvand i toiletter og vaskemaskiner. Læs mere om de nye ideer på Lar (lokal afledning af regnvand)

 

Overvejelser

Der er flere ting man bør overveje, når man tænker på at anlægge en faskine f.eks størrelsen, beliggenheden, funktionen og afpropning. Alt dette er naturligvis noget vi hjælper og vejleder jer med. 

Pris

 Regnvandsfaskiner er svære at sætte en pris på, da der ofte er belægning eller beplantning der skal reetableres, men typisk ligger prisen på omkring 50.000,-kr for en normal villa. Det er i øjeblikket muligt at få et tilskud på op til ca. 22.000.- kr. hvis de rette forhold er tilstede. Man skal henvende sig til sin kommune og hører om muligheden for tilskud.

bottom of page