Rottesikring

Har du problemer med rotter? Så skal du anmelde det til kommunen, og kontakte os. Så tager vi dialogen med kommunen og evt. rottefængeren. Vi vil udbedre de skader, rotterne måtte have forvoldt, og vurdere om der skal forbyggelse til, og i givet fald hvilke så din ejendom på bedste vis bliver sikret. Dette vil du naturligvis få et skriftligt tilbud på, så du ved hvad opgaven vil koste.

Certificeret

 Vi er certificeret af byggeriets kvalitetskontrol, til at monter rottespærre i alle typer afløb.

 

Hvilken type skal vi have? 

Primært bruger vi to typer. Den passive og den aktive. Den passive er i syrefast rustfrit stål, og fastmonteres med en stang, så det er muligt at tage rottespæren ud, hvis der skulle opstå problemer, med forstoppelse af afløbet. Den aktive der afliver rotterne, når de kommer forbi.

 
Hvordan fungere den passive?

Der kan altid opstå problemer, med den type rottespærrer der sidder i røret, og umuliggør det for rotterne, at komme op igennem røret, og ind under huset/ejendommen, da 2  klapper som hænger ned i kloakrøret kan slamme til. Dette løses med den fast monterede "arm", som sidder på rottespærren, som bevirker at den kan optages uden at skulle tilkalde en slamsuger, hvis rottespærren har lukket udløbet.

 

Prisen

Prisen for at få monteret en rottespærre af denne type er ca. 5.500,-kr. Inkl. moms. Alt efter om der er plads, og hvor dybt rottespærren skal monteres, samt størrelsen på røret.

 

Hvordan fungere den aktive?

En anden mulighed er en aktive rottespærrer. Der er vi uddannede til at monter rottespærre af mærket WiseCon, som er et dansk kvalitets produkt.

WiseTrap rottespærre fungerer på den måde, at den monteres i brønden, og afliver alle rotter, der passerer under den. Det betyder at rotterne, ikke alene forhindres i at komme videre ind i kloakken, men af de samtidigt aflives, og ikke kan lave skade på afløbssystemet.

Denne type bruges også i forbindelse, med at rydde et helt område for rotteplage, hvor man monterer dem i flere brønde, og efterfølgende udskiftes de med den passive rottespærre. Efterhånden som rotterne udryddes, for til sidst at opnå et helt rotte frit afløbssystem.

 

Prisen

Disse rottespærrer kan enten lejes i en periode, eller købes. Prisen for en WiceTrap leveret og monteret er ca. 30.000,-kr. Der vil efterfølgende komme en serviceaftale til ca. 4.000,-kr årligt.